Hrad pražský v době románské : Château de Prague à l'époque romane = Die Prager Burg in der romanischen Zeit.

Fiala, Karel
Společnost přátel starožitností čsl, 1933. 13 s., [1] složený l. obr. příl