Hraběnka de Charny. Sv. 1.

Dumas, Alexandre
Rodinná knihovna [Henning Franzen], 1930. 314 - [III] s.
Edice: Dumas [Davy de la Pailleterie], Alexandre-[père]: Paměti lékařovy ; díl 4, sv. 1