Hraběnka de Charny. Díl VI.

Dumas, Alexandre
Třetí vydání. Jos. R. Vilímek, 1930. 287 s.
Edice: Dumas, Alexandre: Paměti lékařovy ; [část 4