Hraběnka de Charny. Díl III.

Dumas, Alexandre
Třetí vydání. Jos. R. Vilímek, 1930. 302 s.
Edice: Dumas [Davy de la Pailleterie], Alexandre-[père]: Paměti lékařovy ; sv. 13 (3)