Hrabaliana : sborník prací k 75. narozeninám Bohumila Hrabala.

Jankovič, Milan; Zumr, Josef
1. vyd. v tomto uspoř. Prostor, 1990. 184 s.