Houslová hra v SSSR.

Nopp, Viktor
I. vydání. nákladem vlastním, 1948. 87-[I] s.