Hospodářský zeměpis : pro obchodní akademie a obchodní školy. 1.

Skokan, Ladislav
3. přeprac. vyd. Fortuna, 2000. 135 s.