Hospodářská politika.

Kliková, Christiana; Kotlán, Igor
Vyd. 1. Sokrates, 2003. 275 s.