Hospoda v lese spessartském.

Hauff, Wilhelm
Vzdělání lidu, 1924. 140 s.
Edice: Klasy ; sv. 3