Hory a doliny se srovnávají.

Horký, Karel
Hejda a Tuček, 1909. 163, 2 s.