Horští orli. [1. díl].

Permitin, Jefim Nikolajevič
2. vyd., autorem přeprac. a rozš. Československý spisovatel, 1954. 550, [2] s.