Horské rostliny.

Novák, František Antonín; il. Svolinský, Karel
Vyd. 3., v NČSAV 1. Nakladatelství Československé akademie věd, 1963. xxiv s., 115 s. obr. příloh