Hornické pohádky.

Foustka, Radim Neumann
I. vvdání. Dělnické nakladatelství, 1946. 83-[III] s.