Hořký život : antologie současné italské prózy a dramatu.

ed. Bohadlová, Kateřina; ed. Flemrová, Alice
Vyd. 1. Havran, 2007. 368 s.