Horečky všedního dne, aneb, Nová jména, nové pohledy v našem filmu 70. a 80. let.

Melounek, Pavel
Čs. filmový ústav, 1987. 150 s.
Edice: Na aktuální téma ; sv.1