Hora šťastia : Román pre mládež.

Vaško, Alexander
Spolok sv. Vojtecha, 1944. 131 s.
Edice: Plameň. A ; Čís. 17