Den pomsty a potupy : [21. červen 1621] : výňatek z Mistra Kampana.

Winter, Zikmund
Ústř. spolek učitelstva na Moravě a ve Slezsku, . 16 s.
Edice: Naše jaro ; 6