Hopsa, hejsa na koníčku.

Rázusová-Martáková, Mária; il. Rumanský, Igor
3. vyd. Mladé letá, 1980. 1 sv