Hopsa, hejsa na koníčku.

Rázusová-Martáková, Mária; il. Rumanský, Igor
2. vyd. Mladé letá, 1977. 1 sv