Hopsa, hejsa na koníčku.

Rázusová-Martáková, Mária; il. Rumanský, Igor
1. vyd. Mladé letá, 1976. 1 sv