Homo Předmostensis : fosilní člověk z Předmostí na Moravě. <<II.=2.>>, Ostatní části kostrové.

Matiegka, Jindřich
Česká akademie věd a umění, 1938. 91 s.
Edice: Česká akademie věd a umění. Tř. 2, Anthropologica