Homo faber : tradiční zemědělství a lidová výroba.

Válka, Miroslav
1. vyd. Masarykova univerzita, 2014. 153 s.