Homines scientiarum III : třicet příběhů české vědy a filosofie.

ed. Hermann, Tomáš; ed. Grygarová, Dominika; ed. Kostlán, Antonín; ed. Štrbáňová, Soňa; ed. Šimůnek, Michal; ed. Petráň, Tomáš
2. upravené vydání. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i, . 286 stran; 268 stran; 200 stran; 204 stran; 156 stran