Homiletika, čili, Nawedení k duchownímu řečnictwí. Díl 1.

Špachta, Dominik Alois
H. Kolck, 1866. 6, 236 s.