Homiletické trivium.

Kašparů, Jaroslav Max
Vyd. 1. Matice cyrilometodějská, 2001. 119 s.