Homérova Odysseia.

Homéros
2., přeprac. vyd. Jan Laichter, 1940. xxxi, 581 s., 16 s. obr. příl
Edice: Laichterova sbírka krásného písemnictví ; 29