Holoubek : Kněžská idyla.

Baar, Jindřich Šimon
9. vydání. Bohuslav Rupp, 1948. 362-[II] s.
Edice: Baar, Jindřich Š[imon]: Sebrané spisy ; sv. 13