Holice 5.-6.V.1945 : [Pořad vzpomínkových dnů].

Míst. rada osvětová, 1946. [5] s.