Holešov.

Petrů, Jaroslav
Kraj. středisko st. památkové péče a ochrany přírody, 1967. [8] s.