Holandské portréty : (štúdie, články a úvahy o severonizozemskej literatúre).

Bžoch, Adam
1. vyd. Kalligram, 2010. 156 s.