Hoj, vlasť moja : Mikuláš Schneider-Trnavský 1881-1958.

Bugalová, Edita
Elenprint, 1991. 73 s. +