Hodnověrnosť a vdechnutí knih staré i nové smlouvy : několik důkazů dle nejlepších pramenů.

Mejtský, Josef
J. Mejtský, 1887. 250 s.