Hodnoty v prostředí sociálních a zdravotních služeb.

Havrdová, Zuzana
Vyd. 1. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010. 207 s.