Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku.

Fibírová, Jana; Šoljaková, Libuše
Vyd. 1. ASPI, 2005. 263 s.