Hodnotová analýza.

Vlček, Radim; Marek, Josef; Dohnal, Antonín
1. vyd. Dom techniky ČSVTS, 1980. 168 s.