Hodnotová analýza v hospodárskej praxi.

Staríček, Kornel; Priehradný, Andrej
1. vyd. Práca, 1982. 166 s.
Edice: Knižnica racionalizácie a riadenia ; zv. 52