Hodnotenie vplyvov : impact assessment v teórii a praxi Slovenska a Európskej únie.

Staroňová, Katarína
1. vyd. Pre Ústav verejnej politiky FSEV UK vydal Adin, 2009. 192 s.