Hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.

ed. Holoušová, Taťana
1. vyd. Vydavatelství ČVUT, 2001. 85 s.