Hodnocení veřejných zakázek a veřejných projektů.

Ochrana, František
Vyd. 2. přeprac. ASPI, 2001. 219 s.