Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny : v kontextu plánování péče.

Matoušek, Oldřich; Pazlarová, Hana
2., rozš. vyd. Portál, 2014. 214 s.