Hodnocení kontaminace půd v ČR.

Němeček, Jan; Vácha, Radim; Podlešáková, Eliška
1. vyd. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2010. 148 s.