Hodnocení a měřicí techniky v ošetřovatelské praxi.

Staňková, Marta
Vyd. 1. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 55 s.
Edice: České ošetřovatelství ; 6