Hodnocení a měřicí techniky v ošetřovatelské praxi.

Staňková, Marta
Vyd. 1. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, . 55 s.
Edice: Praktické příručky pro sestry