Hodiny vlastivědy pro třetí, čtvrtý a pátý školní rok. [I-II].

Sturm, Antonín; Dvořák, F; Král, Saša
Antonín Dědourek, 1931. 2 sv