Hodiny vlastivědy pro 3. školní rok.

Sturm, Antonín; Kalivoda, K; Dvořák, F
Antonín Dědourek, 1931. 918 s.