Hodiny (od gnómonu k atomovým hodinám).

Michal, Stanislav
2., přeprac. a dopl. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1987. 269 s.
Edice: Polytechnická knižnice. Řada 1, Věda a technika populárně ; sv. 116