Hodiny (od gnómonu k atomovým hodinám).

Michal, Stanislav
2., přeprac. a dopln. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, . 269 s.
Edice: Polytechnická knižnice. Řada 1, Věda a technika populárně ; Sv. 116