Hodiny a minúty.

Bednár, Alfonz
4. vyd. Slovenský spisovateľ, 1980. 512 s.
Edice: Bednár, Alfonz: Vybrané spisy ; Zv. 3