Hodina naděje : almanach čes. literatury 1968-1978.

Gruša, Jiří
[2. vyd.]. Sixty-Eight Publishers, 1980. 444 s.