Hoď kamenem, kdož jsi bez viny.

Kroupa, Vladimír
Naše vojsko, 2011. 244 s.